top of page
  • Kama Wojtkiewicz

KUKBUK Jesień (3/2021): Uwaga na ruch

W jesiennym wydaniu kwartalnika KUKBUK znajdziecie mój tekst na temat movementu, czyli świadomego podejścia do ruchu, które nawiązuje m.in. do pierwotnego stylu poruszania się, floorworku, zabaw z partnerem, zagadek ruchowych. Jest to przede wszystkim próba przedefiniowania współczesnego podejścia do ruchu jako jednostki treningowej i stworzenia nowego, interdyscyplinarnego i funkcjonalnego systemu, który sprawia, że ruch jest nieodłącznym elementem naszego życia. Tekst jest mi szczególnie bliski, jako że nawiązuje do mojej własnej praktyki, a wypowiadają się w nim moi nauczyciele - Marta Zinserling i Filip Droszcz. Zapraszam do kupowania numeru w Empiku i na stronie Kukbuk.pl.Comments


bottom of page