• Kama Wojtkiewicz

Spiritual bypassing, czyli ucieczka od odpowiedzialności w duchowość